انواع زعفران

در ایران زعفران را بر اساس جداسازی قسمت های مختلف آن ،به گروههای زیر دسته بندی می کنیم: 
۱- زعفران نگین
این نوع زعفران کاملا قسمت کلاله از خامه تفکیک می شود و ضخیم تر از زعفران پوشال است. از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده می باشد. 
۲- زعفران سرگل
در محاوره های عامیانه به آن زعفران سر قلم گفته می شود .در این نوع قسمت های زرد زعفران به وسیله ی الکتریسیته ساکن یا قیچی جدا می شود.این نوع زعفران کاملا قرمز است و در انگلیسی به آن قرمز کامل(All Red) گفته می شود. 
۳- زعفران پوشال
در این نوع زعفران طول کلاله نسبت به خامه بیشتر است، و این دو به یکدیگر متصل هستند.این نوع زعفران با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است. 
۴- زعفران دسته
این نوع زعفران شامل کلاله های همراه با خامه است. بخش قرمز رنگ زعفران (کلاله) همراه با دسته بصورت مرتب روی هم قرار گرفته اند و به کمک نخ بهداشتی بصورت دسته پیچیده شده اند. قسمت قرمز در آن بین ۷۵- ۷۰ %و قسمت سفید (خامه) بین ۳۰- ۲۵ % می باشد. 
۵- کنج یا سفید
انتهای کلاله، زعفران سفید یا خامه نامیده می شود.