جلسه معارفه هیئت اجرایی طلای سرخ ایرانیان


به گزارش روابط عمومی طلای سرخ ایرانیان به منظور تشکیل تیم تخصصی در حوزه های مختلف زنجیره تولید تا عرضه زعفران، طلای سرخ ایرانیان جلسه ی معارفه اعضای منتخب را باحضور اعضای هیئت مدیره این شرکت در هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار کرد. در طی این نشست اعضای تیم و شرح وظایف هریک از آن ها به شرح ذیل مشخص گردید: دکتر عبدالله ملافیلابی (متخصص حوزه های کاشت و داشت طلای سرخ ایرانیان) دکتر رضا خراسانی(متخصص حوزه خاک شناسی طلای سرخ ایرانیان) دکتر محمود رضا کریمی(متخصص حوزه گیاهپزشکی طلای سرخ ایرانیان) عبدالرضا خزایی(کشاورز نمونه طلای سرخ ایرانیان) دکتر محمدعلی ابریشمی(متخصص حوزه برداشت و مکانیزاسیون طلای سرخ ایرانیان) دکتر ابوالفضل پهلوانلو(متخصص حوزه نگهداری و فرآوری طلای سرخ ایرانیان) دکتر پریسا مردانی(متخصص حوزه فرمولاسیون و تبدیل طلای سرخ ایرانیان) دکتر حسین حسین زاده(متخصص داروشناسی طلای سرخ ایرانیان) سید مهدی زیارت نیا(متخصص حوزه استاندارد سازی طلای سرخ ایرانیان) دکتر علیرضا کرباسی(متخصص حوزه های اقتصادی طلای سرخ ایرانیان) دکتر حسین اکبری(متخصص حوزه جامعه شناسی طلای سرخ ایرانیان) مجید مظفری(متخصص حوزه بازرگانی طلای سرخ ایرانیان) مهدی فرجی(متخصص حوزه رسانه و تبلیغات طلای سرخ ایرانیان) مجید دیهیم(متخصص امور حقوقی طلای سرخ ایرانیان) فاطمه سمرقندی(متخصص حوزه امور بین الملل و ارتباطات طلای سرخ ایرانیان) مهندس علی بنائیان(متخصص فناوری اطلاعات طلای سرخ ایرانیان) در پایان ضمن تشکر از اعضای گروه، از آنها در خواست گردید در حوزه تخصصی مربوط به خود چالش ها و راهکارهای رفع مشکلات را در حوزه مربوطه شناسایی و در طی اهداف کوتاه،میان و بلند مدت خود اعلام نمایند.