بعدی رویداد پیش رو
۱۶ شهريور ۱۳۹۸
 • ۰۰

  روز

 • ۰۰

  ساعت

 • ۰۰

  دقیقه

 • ۰۰

  ثانیه


شهريور ۱۳۹۸

کنترل علفهای هرز و مبانی علف کشها

* خانواده علف کشها
* علفهای رایج در مزارع زعفران
* روشهای مبارزه مکانیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی
* کنترل تلفیقی علفهای هرز ...
۱۶ شهريور - ۱۷ شهريور
۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰
تربت حیدریه
میدان جهاد - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - شرکت طلای سرخ
مهر ۱۳۹۸

روشهای برداشت بهینه گل و الزامات آن

* کاهش بار میکروبی اولیه
* حفظ سلامت و اصول انبارداری گل زعفران
* افزایش کیفیت محصول
* روشهای خشک کردن و مبانی زعفران
* بهینه یابی روشهای خشک کردن متناسب با نیاز بازار
* کاهش بار میکروبی ثانویه
* حفظ کیفیت زعفران از نظر طعم ، رنگ و بو
* بهترین دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز جهت فرآوری زعفران ...
۰۶ مهر - ۰۷ مهر
۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰
تربت حیدریه
میدان جهاد - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - شرکت طلای سرخ

بسته بندی و انبارداری و استانداردهای ملی و جهانی زعفران

* اصول ایزو در خصوص زعفران صادراتی و مطابقت ایزو با استانداردهای ملی
* بسته بندی های ویزه جهت تاثیر گذاری در بازارهای جهانی
*  اصول انبارداری زعفران
* نگهداری گل در شرایط کنترل شده ...
۲۰ مهر - ۲۱ مهر
تربت حیدریه
میدان جهاد - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - شرکت طلای سرخ

تولید هواکشت و آب کشت

* فرصتها و چالشها ، سابقه تحقیق کشت در ایران و جهان
* روش کار ، مزایا و چالشها
* شرایط ایده ال و توجیهات اقتصادی ...
۲۷ مهر
۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰
تربت حیدریه
میدان جهاد - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک ۶ - شرکت طلای سرخ
رویدادی یافت نشد