طریقه مصرف زعفران

۱. حل کردن در اّب جوش: 
ابتدا مقداری زعفران خشک شده را آسیاب می کنیم سپس این مقدار را به آب جوش می افزائیم و ۴۵-۳۰ دقیقه اجازه می دهیم زعفران به طور کامل در آب حل شود و رنگ آن تیره تر شود .اکنون می توانیم از این محلول به عنوان چاشنی و یا رنگ دهنده برای برنج استفاده کنیم. 
۲.حل کردن در آب سرد : 
با توجه به نیاز مقداری زعفران را آسیاب کرده، روی آن دو یا سه تکه یخ قرار می دهیم. پس از ذوب شدن یخ ، محلولی یکنواخت با رنگ و عطر بیشتر نسبت به حل کردن در آب جوش خواهیم داشت.