اخبار

راه اندازی و تجهیز اولین پیشخوان زعفران در تربت حیدریه

شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان در اقدامی شروع به راه اندازی پیشخوان زعفران جهت ارائه خدمات مالی به کشاورزان در تربت حیدریه نموده است که در این پیشخوان خدمات زیر به کشاورزان زعفران کار تربت حیدریه ارائه میشود:

1- خرید توافقی زعفران

2- سپرده کالایی زعفران

3- صندوق امانت زعفران

4- پرداخت وام به پشتوانه توثیق زعفران