اخبار

راه اندازی اولین موزه تخصصی زعفران در شهرستان تربت حیدریه

شرکـت طـلای سـرخ گـلشید ایـرانیان در اقدامی شروع به جمع آوری ابزارها و وسایل قدیمی کاشت و نگهداری زعفران نموده است . در این نمایشگاه مراحل کاشت و برداشت زعفران در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گرفته و مراجعه کنندگان میتوانند نظاره گر مراحل کاشت و برداشت زعفران با مقیاس طبیعی باشند.

این نمایشگاه با وسعت ۲۵۰ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان ساخته شده است .