تولید هواکشت و آب کشت

* فرصتها و چالشها ، سابقه تحقیق کشت در ایران و جهان

* روش کار ، مزایا و چالشها

* شرایط ایده ال و توجیهات اقتصادی

تاریخ

27 مهر 1398 - 27 آذر 1398

زمان

08:30 - 12:30

هزینه

70 هزار تومان

موقعیت

تربت حیدریه
میدان جهاد - انتهای بلوار خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک 6 - شرکت طلای سرخ
دسته بندی
آقای دکتر ملافیلابی

برگزار کننده

آقای دکتر ملافیلابی
ایمیل
molafilabi.abdolah@redgoldco.com