تولید هواکشت و آب کشت

* فرصتها و چالشها ، سابقه تحقیق کشت در ایران و جهان

* روش کار ، مزایا و چالشها

* شرایط ایده ال و توجیهات اقتصادی

تاریخ

19 تير 1398 - 27 تير 1398

زمان

08:00 - 12:00

هزینه

70 هزار تومان

موقعیت

تربت حیدریه
خیابان خلیج فارس - مقابل میدان بار - پلاک 6 - کارخانه طلای سرخ
دسته بندی
آقای دکتر ملافیلابی

برگزار کننده

آقای دکتر ملافیلابی
ایمیل
molafilabi.abdolah@redgoldco.com