سرگل

سرگل

sargol
سرگل

....................................

 • فروش
 • 14.500
 • ....................................
 • خرید
 • 13
 • توضیحات
  کشاورز گرامی... جهت تعیین درجه عیار و خرید محصول در کارخانه باید وقت رزرو کنید
سوپر نگین

سوپر نگین

super
سوپر نگین

....................................

 • فروش
 • 13
 • ....................................
 • خرید
 • 12.500
 • توضیحات
  کشاورز گرامی... جهت تعیین درجه عیار و خرید محصول در کارخانه باید وقت رزرو کنید
نگین

نگین

pooshal
نگین

....................................

 • فروش
 • 12
 • ....................................
 • خرید
 • 11.500
 • توضیحات
  کشاورز گرامی... جهت تعیین درجه عیار و خرید محصول در کارخانه باید وقت رزرو کنید
پوشال

پوشال

pooshal (2)
پوشال

....................................

 • فروش
 • 12
 • ....................................
 • خرید
 • 11.500
 • توضیحات
  کشاورز گرامی... جهت تعیین درجه عیار و خرید محصول در کارخانه باید وقت رزرو کنید
پیاز نقره ای

پیاز نقره ای

piyaz
پیاز نقره ای

....................................

 • فروش
 • 11.500
 • ....................................
 • خرید
 • 11.200
 • توضیحات
  کشاورز گرامی... جهت تعیین درجه عیار و خرید محصول در کارخانه باید وقت رزرو کنید