جدول قیمت زعفران

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها:

نوع زعفران وزن قیمت خرید
کیلوگرم (ریال)
رویال نگین 1 کیلوگرم
سوپر نگین 1 کیلوگرم
نگین 1 کیلوگرم
پوشال A 1 کیلوگرم
پوشال B 1 کیلوگرم
دسته 1 کیلوگرم